976 39 097 [email protected]

Søkeordsanalyse – slik går du frem


Ønsker du å finne ut hvilket søkeord du burde satse på for din bedrift akkurat nå? Slik gjør du enkelt en søkeordsanalyse.

Søkeord er viktig, men husk: ting er ofte mye enklere enn du tror. En søkeordsanalyse høres så fancy og flott ut, men er egentlig bare en kvalifisert gjetning på hvilke søkeord du som bedrift har bedre mulighet til å ranke på i forhold til andre. 

Her i dette blogginnlegget gir jeg deg 4 superenkle steg fra null peiling til ferdig søkeordsanalyse.Steg 1: Eksperimenter

Du skal få noen verktøy å benytte for dette eksperimentet, men først må du skjønne: å finne søkeord for deg og din bedrift handler om å tweeke og finetune, gjøre en test, sjekke litt mer og så bli klokere og klokere mens du holder på. 
Start med å velge ut noen passende søkeord du tror den relevante kundemassen din søker på. Her snakker vi head-term søkeord og ikke long tail søkeord, mer om denne forskjellen i punkt 2.

Mine tips for å eksperimentere:1.1: Sjekk søkeordet i Keyword-tool

Vi kan bruke meg og min bedrift som et eksempel. Jeg ønsket å sjekke hvordan jeg kan ranke på ordet tekstkonsulent. Det er ikke sikkert at det er dette ordet jeg burde satse på, men akkurat før jeg har sjekket noe som helst kan jeg ikke vite det.

Dermed er det dette ordet jeg plotter inn i Keywords-tool. 

For å se søkevolumet på dette ordet er du nødt til å ha en betalt Keywords-tool konto, men antall ord som kommer opp gir deg likevel en liten aning.

I mitt eksempel for tekstkonsulent kommer det ikke opp så mange ord og ordkombinasjoner, derfor blir antagelsen min at det ikke søkes så mye på dette ordet i Norge. Dette er av betydning. Hvis det ikke søkes mye på ditt valgte søkeord, vil det heller ikke være mye trafikk for deg å hente inn her. Dette er ren logikk: folk er nødt til å faktisk søke på ordet (og interessere seg for dette) for at du skal kunne få inn trafikk. På den annen side: hvis det søkes vanvittig mye på ordet, vil konkurransen over ordet være ekstremt høy, og dermed nesten umulig for deg å ranke øverst på hvis du er ny i markedet (men her kan du finetune med en long tail versjon av dette ordet, mer om dette i punkt 2). Her må du altså overveie smal nisje vs. bred term med mye konkurranse. Men du har bare fått en viss aning på ett ord nå, og er langt i fra ferdig…

1.2: Sjekk søkevolumet ved hjelp av Google Adwords

Neste steg er å logge deg inn og lage en bruker i Google Adwords. Én av grunnene fordi du der vil kunne få se søkevolumet (og en del andre nyttige data). Med en gang du logger deg inn der vil den at du skal sette opp en annonse – bare gjør dette, da får du også forslag til andre ord som kan relateres til bedriften din.

LES OGSÅ: Adwords for dummies – slik setter du opp din første kampanje

Ta meg som eksempel igjen: I tillegg til tekstkonsulent, kom det her opp både mediekonsulent og frilansjournalist som forslag til søkeord. Dette er også relevante ord for meg å ranke på og du kan legge til flere søkeord, som konsulent og e-bøker manuelt.

Når du nå har en konto i Google Adwords, kan du sjekke søkevolumet på søkeordene ved å gå til
:

  • Verktøy – Søkeordsplanlegger – Få søkeord og prognoser

inne i Adwords-kontoen din.

 Her plotter du inn alle søkeordene du kan komme på som du tror kan være relevante for din bedrift. Du vil nå kunne se forskjellen i søkevolum og om hvor lette eller vanskelige søkeordene er å ranke på (høy/lav konkurranse).

Jeg testet følgende head term-søkeord for meg og min bedrift:

  • tekstkonsulent
, mediekonsulent
, frilansjournalist, e-bøker
, konsulent

Jeg satt opp e-bøker som søkeord fordi dette er en tjeneste jeg satser på å levere for mine kunder akkurat nå. Det er derfor lurt for deg å ta utgangspunkt i din ekspertise når du skal finne de mest relevante søkeordene dine. Det du produserer og selger vil du naturligvis rankes på, samtidig som du vil ranke på det du som bedrift «er». 

Etter å ha satt opp disse søkeordene, kunne jeg fint se forskjellen på popularitet og søkevolum ved å se på klikk-, visnings- og pristallene som kom opp:

Det søkes knapt på tekstkonsulent og mediekonsulent (derfor står det null på klikk og visninger), men på e-bøker, frilansjournalist og konsulent ser man tydelig at det søkes på med ulikt type volum. 

Samtidig kan du nå gå tilbake og søke på mediekonsulent på Keywords-tool, og der vil du se at mediekonsulent har mange flere ordkombinasjoner og treff enn tekstkonsulent. Det er derfor flere som søker på dette ordet enn tekstkonsulent, selv om du ikke får opp denne forskjellen i Google Adwords.

1.3: Google Trends – hva trender akkurat nå?

For å sjekke enda litt mer på dine nå utvalgte head term-søkeord, gå inn på Google Trends. 

Der la jeg inn alle søkeordene mine, og fikk denne grafen:

Sammen med Google Adwords-analysen, som fortalte meg at det ikke var noen særlige søk å telle for tekstkonsulent og mediekonsulent, blir det i Google Trends også veldig klart for meg at det er konsulent som søkeord av disse fem som trender aller mest. Etter dette kommer e-bøker, og så frilansjournalist. Tekstkonsulent og mediekonsulent søkes det ikke nok på til at Google Trends finner noe nevneverdig resultat på – også i samsvar med Google Adwords-analysen.

1.4: Ta noen google-søk på de ulike ordene og se hva som kommer opp.

Det siste du gjør i eksperiment fase 1 er å ta noen helt vanlige google søk og se hva som kommer opp. 

For eksempel, for meg så kom følgende opp da jeg søkte på tekstkonsulent og e-bøker (her ser dere også at jeg har lagt inn en annonse på dette):

Søkeord: Tekstkonsulent

Søkeord: E-bøker

Du får en indikasjon på hva Google vektlegger ved disse ordene ved å søke på google på denne måten.

Basert på dette må du nå foreta noen valg. Hva du skal gå for blir klarere etter punkt 3, men ser du nå at du er i gang med å danne deg et bilde som både kan gi deg ideer til artikler og blogginnlegg å skrive mer om, samt hvilke søkeord du bør gå for?

Jeg fikk også en indikasjon på Google Trends om at ordet tekst søkes på i mye større grad enn noen av de andre ordene mine jeg først testet. Dette ordet sammenlignet jeg med det ordet jeg i utgangspunktet hadde best ranking på, nemlig konsulent og fikk opp denne grafen:

Her, i denne sammenligningen, er plutselig ikke søkeordet konsulent bra ranket i det hele tatt. Dette gir enda et nytt perspektiv, som også må tas med i den overordnede betraktningen/analysen.

Steg 2: Head term vs. long tail-søkeord

All denne jobben har nå gitt deg veldig mange fine antagelser. Ikke bare gjør denne eksperiment-jobben at du blir mer klar over hvilke begrep du bør skrive mer om, nå har du også dannet et godt fundament for å finne de relevante begrepskombinasjonene for de populære søkeordene for din bedrift.

Det vi har jobbet med frem til nå har vært head-term søkeord – eller short term søkeord om du vil; dette er søkeord som bare består av ett eller to ord. Disse er som regel vanskeligere å ranke på før du har opparbeidet deg en god database med innhold om temaet som fanges opp av Googles edderkopper, såkalte «crawlers».

For å gjøre det lettere å ranke på disse kan du lage long tail-søkeord av et populært head term-søkeord du kom frem til i den første eksperiment-fasen. Et long tail-søkeord består av ditt hovedord pluss noen flere ord, som gjør betegnelsen eller bruken for søkeordet mer snever.

Eksempel på long-tail søkeord:

  • Digital tekstkonsulent i Arendal
  • Tekst for digitale flater
  • Informasjon om tekst på nett
  • Bra tekst til sosiale medier
  • 
Arbeid utført som tekstkonsulent
  • Bruk av sosiale medie-tekster

Du ser at long-tail søkeord som her over er lengre, og disse krever at søkeren taster inn en slik lignende setning i søkefeltet sitt. Vi vet i dag at søkere ofte nettopp skriver lengre setninger i søkefeltet. Dette har endret seg med tiden. Tidligere var det vanligere å søke på et ord pluss en kombinasjon som snevret det inn (f.eks «advoktattjenester oslo»), men i dag er det like vanlig, om ikke vanligere, å søke i form av en hel setning (f.eks. «mine rettigheter som utleier»).

Mulighetene er endeløse når det gjelder long-tail søkeord, og du må bare velge deg ut noen long tail-søkeord du vil gå for, teste disse opp mot relevante head-term søkeord (tilbake til steg 1) og så skrive jevnt og trutt for disse. Husk: det finnes ikke noen quick fix når det gjelder å ranke på søkeord organisk, quick fix’en er å betale for adwords-kampanjer, men hvis du betaler deg til ranking hele tiden kan det fort bli veldig dyrt. Derfor må du forplikte deg til et langsiktig arbeid innen tekstproduksjon som starter i dag, og som ikke tar slutt før minst ett år senere.

Steg 3: Sett opp de ulike søkeordene i et excel ark

Hold oversikten ved å sette opp alle søkeordene, og deres rankinger i et excel ark der du rangerer dem etter vanskelighetsgrad. Terminologien på nettet og inne i Google Adwords er:

PPC (pay-per-click)
CPC (cost-per-click)
CPM (cost-per-thousand impressions)

Kostnaden for å ranke på ordet sier noe om vanskelighetsgraden for å ranke på dette ordet, så det er et nyttig parameter å ta med.

Mitt råd er derimot: ikke tenk alt for mye på disse kostnadsbegrepene og forskjellen på dem, men ta heller en rask vurdering av kostnad ut i fra det du får opp av priser i Google Adwords i de ulike kolonnene.

Google Adwords rangerer også ordene etter Lav og Høy, noe som gir en indikasjon på hvor lett eller vanskelig det vil være for deg å konkurrere om rankingen på ordet. Ta med dette i betraktningen også.

Sist men ikke minst vil være å se på hvor mange søk i gjennomsnitt per måned dette søkeordet har i Norge (evt i ditt marked).

Ranger søkeordet i excel etter disse parameterne: antall søk per mnd (Google Trends), Lav-Høy (Adwords) og kost-per-click (CPC, Adwords). Nå har du tallene å basere analysen din på.

Steg 4: Forfatt en skriftlig gjennomtenkt analyse basert på datagrunnlaget.

I den skriftlige analysen skal du få frem mulighetene og svakhetene ved de ulike utvalgte søkeordene du nå har kommet frem til, forklare begrepene du bruker med henvisning til excelarket og deretter gjøre sjefen oppmerksom på noen antagelser som kan være viktige å være klar over. Det er dette som er oppsummeringen av søkeordsanalysen (her gjør du tallene og funnene lesbare for utenforstående). Poengter, bruk kontekst og til slutt anbefal. For eksempel kan det være nyttig å poengtere at selv om et søkeord har lav ranking (eksempelvis), betyr ikke dette nødvendigvis at det er dette søkeordet som er best å gå for (kanskje snarere tvert imot). Bruk kontekst for bedriften som rettesnor i kombinasjon med tallene for så å komme med dine anbefalinger for den digitale markedsføringen i den nåværende fasen til selskapet.

Til slutt setter du alt dette sammen til en fin rapport (som du høytideligst overrekker sjefen).

Voilà! Søkeordsanalysen din er ferdig (for denne gang).

Etter at du har gjort denne delen, må du deretter sørge for å utøve: altså produsere (eller få produsert) innhold som passer til disse søkeordene. Når dette er gjort over lengre tid, og du begynner å ranke bra på disse søkeordene, er det på tide å ta et nytt eksperiment. Altså tilbake til steg 1.

Lykke til med søkeordsanalysen din!

Har du noen spørsmål eller innvendinger til dette? Skriv gjerne til meg her i kommentarfeltet.